PHILSA IFMS projemizde Philsa EHSS ve Eurest Services EHS ekiplerimizin iş birliğiyle yeni bir kilometre taşına ulaştık...
Sofra - Compass Group Türkiye olarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı sürekli geliştirmeye ve operasyonlarımız genelinde güçlü bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” oluşturmayı teşvik etmeye devam ediyoruz. Kilometre taşları önemli proje hedeflerini ve aşamalarını işaret eder. İş Sağlığı ve Güvenliği adı altında yapılan bütün çalışmalarda başarılı sonuca ulaşma hedefi 1 milyon saat olarak belirlenir.

Bu hedefe ulaşmak için oluşturulan İSG politikası doğrultusunda; İSG planı, risk analizi, saha denetimleri ve eğitimler planlanır. Philsa Entegre Tesis Yönetimi ve İşletimi Projemiz 2013 yılında Philsa EHSS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik Sistemleri) ve Eurest Services EHS takımlarının oluşturdukları başarılı ekip dinamiğinin ürünü olarak, kayıp zamanlı iş kazası LTI olmadan tam 1 milyon adam/saat çalışma saatini geride bırakarak İSG'de önemli bir kilometre taşına ulaştı.

2013 yılında planlanan Çevre, Sağlık ve Güvenlik programımız aslında yeni bir oluşum değildi, bu başarı yaygın olarak bilinen ÇSG eylemlerinin sistematik ve zamanında uygulanmasıyla ve uygulamaların yakından takip edilmesiyle elde edildi. İşte bu olağanüstü sonuca ulaşmak için yapılan uygulamaların bir özeti;

• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği bilgisini ve bilincini artırmak için geliştirilmiş iyi bir eğitim planı uygulandı.
• ÇSG Öneri Kutusu ve ödüllendirme sistemiyle özel Çevre Sağlığı ve Güvenliği kampanyaları yürütüldü.
• Tüm işlemler için Philsa & IFMS ekipleri tarafından risk analizleri ve düzenli saha denetimleri birlikte yapıldı.
• Tüm eylem ögelerinin tamamlanması sadece düzenli toplantılarla değil, aynı zamanda sahada da izlendi.

Ayrıca yüz yüze görüşmelerin ve diğer eğitimlerin etkinliğini takip etmek için düzenli kontroller yapıldı. IFMS ekibiyle birlikte “önceliğimizin İş Sağlığı ve Güvenliğini yönetmek” olduğuna inanıyoruz. 2014 için biz planlarımızı Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği açısından daha detaylı bir şekilde hazırladık ve daha fazla rekor kırmak için bu planlarımızı takip etmeyi sürdüreceğiz.sotka